Jobba på Hajdes

Vi har 45 årsanställda – totalt 75 anställda. Här jobbar föreståndare, boendestödjare, sjuksköterska, fastighetsskötare, snickare, kök med kock etc. Bland medarbetarna finns kompetens för pedagogik och handledning inom textil, konst, trädgård, odling och skogsbruk.

Hajdes-blomma

Kompetens­utveckling

Vi erbjuder ett bra arbetsklimat med god sammanhållning och fin gemenskap. Våra medarbetare är mycket kompetenta och har ett stort engagemang för sitt arbete. De flesta som arbetar på Hajdes har någon form av vårdutbildning, men viktigt är också personlig lämplighet och att ha viljan att arbeta vidare med Hajdes utveckling.

Vi har samarbetsavtal med psykiatriker och psykolog, och får kontinuerlig handledning utifrån behov. Alla medarbetare jobbar kontinuerligt med utökad självkännedom och fortbildning om exempelvis bemötande eller autism.

Hajdes-blomma

Kunskapsutbyte

Våra medarbetare erbjuds möjlighet att gå distansutbildning i socialterapi på 3–5 år. Vi vill att alla som jobbar här ska ha gått ett grundår som minimum. Vi upplever tydligt att vi lär oss av varandra. Det är ett ständigt kunskapsutbyte mellan oss alla. Delaktighet är viktig.

Vi har regelbundna medarbetarmöten där vi samtalar om frågor som rör oss och vår verksamhet. Här trivs vi med att vara i ständigt lärande och upplever att våra insatser betyder mycket. Det är en spännande utmaning att jobba på Hajdes.

Att arbeta på Hajdes är mer än ett jobb. Det blir ofta ett sätt att leva. Målsättningen är att utveckla yrkesmässiga och sociala färdigheter. Huvuduppgiften är att skapa ett individuellt anpassat boende och en anpassad arbetssituation för varje människa.