Känner du någon som skulle trivas på Hajdes?

Vi har plats för fler

Hos oss bor personer med LSS-beslut i sina egna lägenheter och deltar dagligen i sysslor och andra aktiviteter på gården. Här känner både personal och boende sig hemma.

Verksamheten har socialterapeutisk inriktning. De som bor här har något funktionshinder, som exemplevis diagnos inom autismspektrumet.

Hajdes Ekonomisk Förening är ett non profit-företag där eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Vi skapar ett individuellt anpassat boende och en anpassad arbetssituation för varje människa.

Vill du veta mer om Hajdes? Ring Helena Casanova 070-993 32 40! Vi bokar gärna in ett besök hos oss.


För att få plats hos oss krävs ett LSS-­beslut om boende med särskild service och daglig verksamhet. Prata med din handläggare på Region Gotland!

Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Här bor och jobbar vi i gemenskap.

Ett alternativt boende för människor i behov av omsorg och omvårdnad.

I den dagliga verksamheten får man jobba med det som man passar för.

Vi har roligt på fritiden också. Allt ifrån berättarkvällar till midsommarfirande.

© Skogsgården Hajdes | Fröjel, 623 55 Klintehamn | hajdes@hajdes.se | tel 0498-691110 vx, fax 0498-244046
Inloggning internt: Schemat | Verksamhetssystem | Hemsidan